FUNDAMENTALS PARKOUR er et bevægelseskoncept som beskæftiger sig med det elementære bevægegrundlag, som altid har været fundamentet for menneskets naturlige funktion. Gang, løb, balance, spring, klatring, kravle, skubbe, trække, mm. Grundlæggende arbejder vi med udbredelsen af en sund tilgang til Parkour. Parkour er en træningsform der i dag vækker interesse hos mange børn og unge, men ofte gennem en misforstået tilgang som følge af indtryk fra film og internet. Parkour er en fysisk krævende disciplin og vi lægger derfor meget vægt på at opbygge en stærk funktionel krop.

Det handler for os om at sætte børn og unges "leg" i systemer på en sund og holdbar måde. Vi vægter det legende element højt udfra ideen om at leg kan tage mange former. Således kan legen i særdeleshed være seriøs og fokuseret!

"For os er alle bevægelser vigtige,
derfor fokuserer vi på bevægelseskvalitet, uanset om vi kravler, løber eller hopper"

"Indikationerne for, at motorisk træning forbedrer børns resultater i skolen,
er så stærke at vi som samfund bør tage dem alvorligt"

Ingegerd Ericsson dr. phil i pædagogik og idrætsvidenskab

Undersøgelser viser, at op mod hvert tredje barn som starter i indskolingen, har nedsat motorisk kapacitet. Dette begrænser ikke kun den fysiske dannelse, men kan ifølge nye undersøgelser også have indflydelse på indlæring. Noget tyder således på, at der er et behov for fundamental motorisk udvikling. Parkour kan i sin rette form og med sine elementærer grundbevægelser være med til at skabe denne og sætte et afgørende præg på børn og unges motoriske intelligens.

"at forbedre de fundamentale egenskaber,
kan være nøglen til et udviklende aktivt liv"

Vil du vide mere...

Udfyld formularen nedenfor, hvis du vil vide mere om vores undervisning, og du vil blive kontaktet af en fra Fundamentals Parkour. * Skal udfyldes.