FUNDAMENTALS PARKOUR er et bevægelseskoncept som arbejder med udbredelsen af en sund tilgang til Parkour. Vi underviser 250 børn og unge om ugen rundt om i hele storkøbenhavn. Med vores 20 års erfaring, sikrer vi at undervisningens kvalitet altid er i top. Kontakt os for at få en gratis prøvetime på et af vores hold.

"Indikationerne for, at motorisk træning forbedrer børns resultater i skolen,
er så stærke at vi som samfund bør tage dem alvorligt"

Ingegerd Ericsson dr. phil i pædagogik og idrætsvidenskab