Vi har som organisation lavet workshops og undervisningsforløb for mange forskellige institutioner, kommuner og idrætsklubber. Herunder er et udsnit af vores REFERENCER:

Kommuner
 

Gentofte kommune

Glostrup Kommune

Rudersdal kommune

Københavns kommune

Herlev Kommune

Folkeskoler
 

Katrinedalsskolen

Bellahøj skole

Buddinge skole

Jyllinge skole

Frederiksgaard skole

Husum skole        

Universiteter og

Uddannelsesinstitutioner
 

Købehavns universitet, Det Natur

og Biovidenskabelige Fakultet

HF Slægten

Læreruddannelsen i Odense

Efterskoler og Højskoler
 

Waldermarsbro Efterskole

Midtfyns efterskole

Idrætshøjskolen Sønderborg

Foreninger
 

Bernadotteskolens idrætsforening

Søllerød-Nærum Idrætsklub

Samvirkende idrætsklubber i Odense

Andre organisationer
 

SundskoleNettet

Birkerød Sportscollege

Skjold idrætsklub

Paul Petersens idrætsinstitut

Virksomheder
 

Gyllendal Uddannelse

Kayak Republic

Outdoor Sports

Elverdal

Ungdomsskoler
 

Københavns Kommunes Ungdomsskole

Gentofte Kommunes Ungdomsskole