Grundlæggende arbejder vi med udbredelsen af en sund tilgang til Parkour. Vi har mere end 16års erfaring med undervisning og formidling, og er stærkt videnskabeligt velfunderet. Vi tilbyder kvalificeret parkourundervisning til børn og unge i alderen 6-16 år. Herunder kan ses en lille video af nogle af de projekter vi har været involveret i og et uddrag af vores referenceliste:

Kommuner

Gentofte kommune
Glostrup Kommune
Rudersdal kommune
Københavns kommune
Herlev Kommune

Folkeskoler

Katrinedalsskolen
Bellahøj skole
Buddinge skole
Jyllinge skole
Frederiksgaard skole
Husum skole        

Universiteter og
Uddannelsesinstitutioner

Købehavns Universitet, Det Natur
og Biovidenskabelige Fakultet
HF Slægten
Læreruddannelsen i Odense

Efterskoler og Højskoler

Waldermarsbro Efterskole
Midtfyns efterskole
Idrætshøjskolen Sønderborg

Foreninger

Bernadotteskolens idrætsforening
Søllerød-Nærum Idrætsklub
Samvirkende idrætsklubber i Odense

Andre organisationer

SundskoleNettet
Birkerød Sportscollege
Skjold idrætsklub
Paul Petersens idrætsinstitut

Virksomheder

Gyllendal Uddannelse
Kayak Republic
Outdoor Sports
Elverdal

Ungdomsskoler

Københavns Kommunes Ungdomsskole
Gentofte Kommunes Ungdomsskole