Vi tilbyder kvalificeret parkourundervisning som holdundervisning og som workshops. Vi har mere end 14 års erfaring med undervisning og formidling, og er videnskabeligt velfunderet.
Tryk på et af billederne for at læse mere.

Parkourhold

Workshops

"Vores tilgang er grundig, metodisk og videnskabelig. I Fundamentals Parkour arbejder vi ligeledes med at skabe et undervisningsmiljø, hvor vi mødes som ligeværdige, med accept og forståelse af styrker og svagheder”

Lidt mere om undervisningen...

For os er alle bevægelser vigtige, og derfor fokuserer vi konsekvent og altid på bevægelseskvalitet, uanset om vi kravler, løber eller hopper. Det handler om at lære at værdsætte selv de små fremskridt. Målet er at skabe fysisk ligevægt gennem bevægelser, som stiller krav til hele kroppens potentiale, og derved lokalisere og arbejde med det svage led i kæden. Vores tilgang er grundig, metodisk og videnskabelig. Vi fokuserer på helkropskoordination, balance, agililtet og mobilietet. Fundamentals Parkour skal derfor ikke betragtes som en fast form, men også ses som inspiration og supplement til anden træning og aktivitet (eks. som fysisk træning til fodbold, hockey, ski osv.).

I Fundamentals Parkour arbejder vi med at skabe et undervisningsmiljø, hvor vi mødes som ligeværdige, med accept og forståelse af styrker og svagheder. Dette gør vi ud fra grundtanken om, at vi som gruppe er stærkere. Ligesom at vi arbejder med at skabe harmoni og balance i deltagernes bevægelser, har vi samme målsætning for gruppens dynamik. Vi er i bund og grund sociale væsner, og vi lærer, arbejder og har det bedst i miljøer hvor vi føler os accepteret og værdsat.

VORES UNDERVISNING ER:

En træningsform som kan tilpasses alle aldersgrupper
En ny måde at tænke grundmotorisk træning og bevægelse
Et effektivt og naturligt supplement til andre idrætsgrene

 

Vi har som organisation lavet workshops og undervisningsforløb for mange forskellige institutioner, kommuner og idrætsklubber. Herunder er et udsnit af vores REFERENCER:

Kommuner

Gentofte kommune

Glostrup Kommune

Rudersdal kommune

Københavns kommune

Herlev Kommune

Folkeskoler

Katrinedalsskolen

Bellahøj skole

Buddinge skole

Jyllinge skole

Frederiksgaard skole

Husum skole        

Universiteter og
Uddannelsesinstitutioner

Købehavns universitet, Det Natur
og Biovidenskabelige Fakultet

HF Slægten

Læreruddannelsen i Odense

Efterskoler og Højskoler

Waldermarsbro Efterskole

Midtfyns efterskole

Idrætshøjskolen Sønderborg

Foreninger

Bernadotteskolens idrætsforening

Søllerød-Nærum Idrætsklub

Samvirkende idrætsklubber i Odense

Andre organisationer

SundskoleNettet

Birkerød Sportscollege

Skjold idrætsklub

Paul Petersens idrætsinstitut

Virksomheder

Gyllendal Uddannelse

Kayak Republic

Outdoor Sports

Elverdal

Ungdomsskoler

Københavns Kommunes Ungdomsskole

Gentofte Kommunes Ungdomsskole